Gå direkt till navigering

Riskkapitalfonder

Ett värdefullt ägarengagemang

Riskkapitalfonder investerar i onoterade bolags ägarkapital. AP3 investerar i riskkapitalfonder som genom ett aktivt ägande, där både kunskap och kapital investeras i bolagen, långsiktigt hjälper till att bygga hållbara bolag. Aktivt och engagerat ägarskap är värdefulla faktorer för portföljbolagen och blir en styrka i perioder med stor osäkerhet.

Varför riskkapitalfonder?

AP3s primära målsättning med att investera i riskkapitalfonder är att uppnå en avkastning som är högre än för noterade aktier. Värdeskapandet skiljer sig från noterade bolag och kan därför också ge en viss diversifiering.

Per 31/12-2022

Riskkapitalfonder 7,4 procent av portföljen
Avkastning +0,8%
Bidrag +0,0%
medarbetare på avdelningen för alternativa investeringar

Lång erfarenhet av riskkapitalinvesteringar

AP3 har investerat i riskkapitalfonder sedan 2001 och har idag en mogen portfölj, vilket innebär att fonden årligen får tillbaka kapital från tidigare års investeringar. Investeringarna görs via ett flertal olika förvaltare som var och en ofta förvaltar flera olika ”generationer” av fonder. AP3 prioriterar att investera i de förvaltare som över tid har levererat en god och hållbar avkastning till fonden.