Hoppa till huvudinnehållet

Infrastruktur

Ett bidrag till hållbar samhällsutveckling

Infrastrukturinvesteringar ligger väl i linje med AP3s långsiktiga uppdrag och med det nya regelverket rörande illikvida investeringar som trädde i kraft 2020 ökar möjligheterna att investera i sektorn.

Arbetare från Kewab byter ut luftburen kabel mot en markkabel åt Ellevio strax norr om Högboda den 24 maj 2017. Foto: Fredrik Karlsson / SolstaFoto}{:en}digging cables in the ground{:}

AP3s infrastrukturportfölj

Liksom fastigheter är infrastrukturtillgångar illikvida och anpassade till specifika verksamheter. Infrastruktur utgör en viktig komponent för hållbar samhällsutveckling; dessa tillgångar är reala tillgångar där avkastningen har koppling till inflationsutvecklingen och ger goda möjligheter till stabil avkastning.

AP3 fokuserar inom infrastruktur och i Sverige på direkta investeringar, medan investeringar utomlands görs både direkt och genom fonder. Det enskilt största innehavet utgörs av eldistributionsföretaget Ellevio, som förvärvades av ett konsortium bestående av svenska institutioner och en kanadensisk pensionsfond. Utöver energidistribution har portföljen till exempel investeringar i social infrastruktur och transport.

4,3%
Infrastruktur, exponering, %. Avkastning -5,1%. Bidrag -0,3%. Per 31 december 2023.
Elbil som laddas / electric car charging

Ellevio – eldistribution landet över

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till cirka en miljon hushåll i stora delar av Sverige. Bolaget har 750 anställda och sysselsätter ytterligare ett par tusen personer runt om i landet genom att vi driver elnätsprojekt med hjälp av entreprenöre. Ellevio är en central aktör i omställningen till det fossilfria samhället. Bolaget investerar betydande belopp för att förstärka och förnya elnätet för framtiden.  Läs mer på ellevio.se.

Polhem Infra – nytt sätt att investera i infrastruktur

Polhem Infra är ett investeringsbolag, grundat av AP-fonderna AP1, AP3 och AP4. Bolaget fokuserar på direktinvesteringar i onoterade svenska verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. Polhem Infra ska bidra till en stabil långsiktig avkastning och även stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle. Investeringar görs tillsammans med andra långsiktiga industriella eller finansiella partners. Målet är att vara en stabil, ansvarsfull och långsiktig ägare. Läs mer på polheminfra.se.

Skaftåsen  Ett av Sveriges största vindkraftsprojekt Polhem Infra

Skaftåsen - Ett av Sveriges största vindkraftsprojekt

Läs mer

Marknadsvärde per tillgångsslag

Marknadsvärde per tillgångsslag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt
Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag

Läs mer

Träd fotat underifrån

Skogstillgångar

AP3 äger idag cirka 240 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett tiotal fonder. Skogen brukas hållbart, 95 procent är certifierad och till det kommer cirka 28 000 hektar med olika former av utökat skydd.
Skogstillgångar
Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt