Gå direkt till navigering

Hållbarhet

Basen för långsiktigt värdeskapande

AP3s uppdrag för pensionssystemet är långsiktigt. Kapitalet investeras för att kunna generera en hög avkastning över tid. Fonden kan därför agera utifrån ett längre perspektiv med hållbarhet i fokus genom att vara en ansvarsfull ägare och investerare. AP3s hållbarhetsarbete utgår från svenska statens värdegrund där demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans frihet, värdighet och en hållbar utveckling är centrala delar.

Hållbarhet hos AP3

AP3 är en global investerare men har Sverige som bas och därför stort fokus på svenska investeringar. Dessa har under lång tid stått sig väl i en internationell jämförelse samtidigt som det också har varit värdefullt att ta med sig ett svenskt perspektiv ut i världen. Svensk kompetens ligger väl till i en alltmer hållbarhetsinriktad global utveckling.

AP3 har goda förutsättningar att bland annat investera i onoterade bolag där värdeskapandet realiseras över lång tid. Avkastningen blir relativt hög jämfört med många noterade investeringar. Denna typ av investeringar är inte tillgängliga för alla investerare viket bidrar till att generera en likviditetspremie.