Gå direkt till navigering

Hållbarhet

AP3s hållbarhetsarbete utgår från svenska statens värdegrund där demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans frihet, värdighet och en hållbar utveckling är centrala delar. AP3 är en engagerad och aktiv ägare i de bolag som fonden investerar i. Redan 2006 undertecknade AP3 FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) vars innebörd innefattar integrering, dialog, samverkan och rapportering och inom flera områden har fonden kommit långt i det arbetet.